VCA* Handig voor opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers: VCA*-Light administratie voor onderaannemers met weinig personeel

Het komt steeds vaker voor, opdrachtgevers en aannemers stellen steeds hogere eisen aan ZZP’ers, VOF-bedrijven, Ltd.’s en BV’s met (zeer) weinig personeel. Zo moeten zij steeds vaker voldoen én kunnen bewijzen dat er gewerkt wordt met de minimale eisen van de VCA*/**/P, zoals omschreven in bijlage A: VCA-eisen op de Lees meer…

De 5 van Stuiver

Dagelijks kwam ik ze tegen. Tegenwoordig wat minder. De 5 van Stuiver. Meestal ben ik nogal zwart/ wit. Heel lang was ik van mening dat er alleen maar Doeners en Volgers waren in het bedrijfsleven. Geleidelijk aan kwam echter het besef dat het toch iets anders in elkaar stak. Dat Lees meer…

Virtueel Veiligheidskundige nodig?

Wat moet je nu in “hemelsnaam” verstaan onder een Virtueel Veiligheidskundige? Een VVK (Virtueel VeiligheidsKundige) is iemand die Veiligheidskundigen in het veld, maar ook bedrijven en instellingen op afstand kan helpen met allerlei taken welke te maken hebben met VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) Ruim 90% van de werkzaamheden Lees meer…

Jaarplan 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022 Dit Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het laatste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022. Hoewel de pandemie ook in 2022 nog niet voorbij zal zijn, verwacht de Inspectie in 2022 volledig terug te keren naar de reguliere prioritering. De Lees meer…

Virtueel (Veiligheidskundig) Assistent – wat is dat?

Een Virtueel Veiligheidskundige Assistent, (VVA) is een Veiligheidskundige welke op afstand andere Veiligheidskundigen en bedrijven kan ondersteunen bij diverse werkzaamheden, welke VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu) gerelateerd zijn, maar ook goed onderlegd is op het gebied van administratie, facturatie, IT systemen, Internet en dergelijke.