opdrachtgever

Wie heeft de zorgplicht voor het veilig werken? (antwoord: de opdrachtgever)

De Werkgever (ofwel opdrachtgever) heeft de zorgplicht voor het veilig werken. Een werkgever heeft een aansprakelijkheid ten opzichte van zijn werknemers. Wanneer een werkgever opdrachtgever is ten opzichte van een opdrachtnemer (bijvoorbeeld het inhuren van een contractor), dan geldt een aansprakelijkheid die gelijk dan wel vergelijkbaar is. In beide gevallen Lees meer…

arbo wetgeving

Werken op Hoogte – Wat zegt de Wetgever in Nederland & België hierover?

NEDERLAND Voorkomen valgevaar – Artikel 3.16 (Uit Hoofdstuk 2. Inrichting arbeidsplaatsen/ Afdeling 1. Algemene voorschriften) Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat, dienen de juiste maatregelen getroffen te worden. Als het gevaar niet weggenomen kan worden hebben collectieve maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorkeur boven maatregelen gericht op Lees meer…

beeldscherm space center

Wat zijn de wettelijke eisen 2019 bij het werken achter een beeldscherm ?

De wet verplicht werkgevers om ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen risico oplevert. Het Arbobesluit kent twee specifieke richtlijnen: beeldschermwerk moet op gezette tijden afgewisseld worden met ander werk of een pauze (Arbobesluit 5.10); voor zittend computerwerk gelden bovendien de adviezen (geen wettelijke eisen) zoals te vinden onder ‘zittend werk’, Lees meer…