hersenen

This is a no-brainer for me

Hoe kunnen we het werken meer “hersenvriendelijker” maken? Er is kracht voor nodig om gestoord te worden. We moeten nadenken over het hersenvriendelijker maken van werkplekken, zegt Mirja Johansson, specialist neuropsychologie bij de Zweedse Werkomgeving Autoriteit. Naar schatting heeft meer dan de helft van de Zweedse bevolking een chronische of Lees meer…

stress 2

Ongewenst gedrag op het werk

Online tool inspectie SZW helpt werkgever bij voorkomen te hoge werkdruk en ongewenst gedrag Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, onder andere door werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit kost werkgevers veel geld. Daarom deze online zelfinspectietool waarmee werkgevers door de bril van de Lees meer…

lawaait wegwerkers

Huh .. Wat zeg ie?

Gevoelig gehoor? Dan vaak alsnog gehoorbeschadigingen – ondanks grenswaarden. Als geluid op het werk 85 decibel of meer is ben je als werknemer verplicht om gehoorbescherming te dragen. Maar ook lagere geluidsniveau’s kunnen gehoorschade veroorzaken, met name indien je gevoelige oren hebt. Om de 18 jaar hebben onderzoekers van het Lees meer…