Gratis E-Book: 17x Basiskennis Veiligheidskundigen

De afgelopen jaren met (onregelmatige) tussenpozen kleine en/ of iets langere artikelen gepubliceerd onder de noemer “Basiskennis Veiligheidskundigen”. Basiskennis waarvan Arbostart van mening is dat deze nuttig en een zinvolle aanvulling aan de “gereedschapskist” van de Veiligheidskundigen en geïnteresseerden in het ARBO werkveld kunnen zijn. E-Book 17 x Basiskennis Veiligheidskundigen

Basiskennis Veiligheidskundigen 16 : Handige controle checklist voor Bedrijfs Hulp Verleners (BHV)

BedrijfsHulpVerleners, hebben zij wel of geen raakvlakken met Veiligheidskundigen? Hier zijn de meningen hier en daar wel eens over verdeeld. Mijns inziens zijn BHV’ers mede de oren, ogen en neus van een VGWM afdeling en de daar werkzame Veiligheids professionals. Waarom? Als Veiligheids professional kun je gewoonweg niet overal je Lees meer…

RIE en PVA

Wettelijk verplicht de Risico-Inventarisatie en Evaluatie ( RI&E )

Iedereen roept dat het de Risico Inventarisatie en Evaluatie, kortweg de RIE genoemd, wettelijk verplicht is. Maar is dat ook wel zo? En wanneer is deze wettelijk verplicht? Op deze vragen gaan we wat dieper in. Niet teveel, want dan wordt het mogelijk weer onoverzichtelijk en/ of ingewikkeld… Laten we beginnen met:

Is de RIE wettelijk verplicht?
Iedere werkgever is volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om een arbobeleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Deze verplichting is terug te vinden in artikel 5 van de Arbowet waarin een aantal algemene verplichtingen voor het opstellen van de RI&E staan.

ARBOVISIE 2040

De Arbovisie 2040 bevat een toekomstbeeld, namelijk de missie, ambities en doelstellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden richting 2040. Met de Arbovisie 2040 wil het kabinet ervoor zorgen dat werkenden in Nederland zo gezond en veilig mogelijk werken en geen gezondheidsklachten door hun werk krijgen, ook niet na hun pensioen.  Lees meer…

Meer giftige zware metalen komen in grondwater dan gedacht door ‘staalslakken’: ‘Het maakt al het leven kapot’

De wet- en regelgeving voor het grootschalig gebruik van staalslakken – een restproduct van staalproductie – schiet tekort. Het gebruik is schadelijk voor mens en milieu en nodigt volgens experts ook uit tot ‘illegale en duistere praktijken’. Door het gebruik van het restproduct in onder andere wegenbouw spoelen er veel meer Lees meer…