kolenvergassing

Advies van de Gezondheidsraad : Kankerverwekkende emissie tijdens kolenvergassing

Kolenvergassing is een proces waarbij bruinkool of steenkool bij hoge temperaturen en druk wordt vergast. Bij incomplete kolenvergassing kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Kolenvergassing is een proces waarbij bruin- of steenkool bij hoge temperaturen en druk wordt vergast tot synthesegas. Het synthesegas wordt gebruikt voor energieopwekking en voor de productie van Lees meer…

staalfabriek fabricage

Rapport van de Gezondheidsraad ( februari 2020): emissies ijzer- en staalgieten zijn kankerverwekkend

Rapport Gezondheidsraad : Emissies ijzer- en staalgieten kankerverwekkend (komen ze wel een beetje laat mee…!) Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Gezondheidsraad beoordeeld of emissies die ontstaan tijdens het ijzer- en staalgieten een genotoxisch effect hebben en tot kanker kunnen leiden. In dit advies Lees meer…

chroom-6

Het iSZW Beheersregime chroom-6 (2019) | RWS, RVB en ProRail

In het verleden is chroom-6-houdende verf/coating gebruikt voor de conservering van metalen, betonnen en houten bouwmaterialen. Bij het bewerken of verwijderen van deze coatings van bijvoorbeeld bruggen/kunstwerken, stations en gebouwen kunnen chroom-6-verbindingen vrijkomen. Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid. Het kan ondermeer kanker veroorzaken. Er is pas sprake van een Lees meer…

asbest afbeeldingen

Hoe ASBEST nu aan te pakken? – een recent overzicht van innovaties in 2018 / 2019

In mei 2018 is een aanvraag ingediend bij de pilotcommissie SCi 547 waarmee bepaalde asbesthoudende verbindingen tussen buizen middels een innovatief product gesaneerd kunnen worden in een lagere risicoklasse. In juli van dat jaar heeft de pilotcommissie deze innovatie positief beoordeeld en is de werkmethode opgenomen in SMArt waardoor deze Lees meer…