VCA* Handig voor opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers: VCA*-Light administratie voor onderaannemers met weinig personeel

Het komt steeds vaker voor, opdrachtgevers en aannemers stellen steeds hogere eisen aan ZZP’ers, VOF-bedrijven, Ltd.’s en BV’s met (zeer) weinig personeel. Zo moeten zij steeds vaker voldoen én kunnen bewijzen dat er gewerkt wordt met de minimale eisen van de VCA*/**/P, zoals omschreven in bijlage A: VCA-eisen op de Lees meer…

Erger dan microplastics: deze deeltjes verhogen het risico op de ziekte van Parkinson en dementie. (De stoffen kunnen hersencellen binnendringen en natuurlijke processen verstoren.)

Weinig in het nieuws maar alom om ons heen in de natuur maar ook in het water (frisdrank, wijn, bier etc.) wat we drinken, in alles wat we eten en inademen. Nanodeeltjes plastic… De ziekte van Parkinson is op dit moment de snelst groeiende hersenziekte ter wereld en er is Lees meer…

Hersenrust – 7 basisbehoeften voor herstel van de hersenen & hoe creëer je mentale duurzaamheid.

Toen onderzoekers kantoormedewerkers observeerden om te zien hoelang het duurde voordat ze hun focus verlegden, was het gemiddelde resultaat drie minuten. Dit was in 2004. In 2016 werd het onderzoek herhaald en konden kantoormedewerkers zich slechts 40 seconden concentreren. Onze hersenen hebben herstel nodig. Maar hoe pakken we dat aan? Lees meer…

RIE en PVA

Wettelijk verplicht de Risico-Inventarisatie en Evaluatie ( RI&E )

Iedereen roept dat het de Risico Inventarisatie en Evaluatie, kortweg de RIE genoemd, wettelijk verplicht is. Maar is dat ook wel zo? En wanneer is deze wettelijk verplicht? Op deze vragen gaan we wat dieper in. Niet teveel, want dan wordt het mogelijk weer onoverzichtelijk en/ of ingewikkeld… Laten we beginnen met:

Is de RIE wettelijk verplicht?
Iedere werkgever is volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om een arbobeleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Deze verplichting is terug te vinden in artikel 5 van de Arbowet waarin een aantal algemene verplichtingen voor het opstellen van de RI&E staan.

Gaat Nederland Zweden achterna? Ziekteverzuim door stress bereikt in Zweden recordhoogte….

Nog nooit waren zoveel mensen met ziekteverlof vanwege stress, zo blijkt uit een rapport van de Zweedse Sociale Verzekeringsbank. Mentale gezondheidsproblemen zijn nu goed voor de helft van alle langdurige ziekteverloven en vrouwen worden het hardst getroffen. Voor de millenniumwisseling was rugpijn of nekpijn de meest voorkomende oorzaak van langdurig Lees meer…