Gratis E-Book: 17x Basiskennis Veiligheidskundigen

De afgelopen jaren met (onregelmatige) tussenpozen kleine en/ of iets langere artikelen gepubliceerd onder de noemer “Basiskennis Veiligheidskundigen”. Basiskennis waarvan Arbostart van mening is dat deze nuttig en een zinvolle aanvulling aan de “gereedschapskist” van de Veiligheidskundigen en geïnteresseerden in het ARBO werkveld kunnen zijn. E-Book 17 x Basiskennis Veiligheidskundigen

Beacon april 2024: Zuurstof verdrijvende gassen… Maak dat je wegkomt en blijf weg!

Op 28 januari 2021 stroomde vloeibare stikstof over uit een dompelvriezer in een voedselverwerkingsfaciliteit in Gainesville, Georgia. Zes medewerkers werden gedood en vier raakten gewond. De uitstroming begon terwijl onderhoudsmedewerkers problemen met de vriezer aan het oplossen waren. Vloeibare stikstof kwam vrij, verdampte en hoopte zich op in de kamer Lees meer…

Alternatieve Risicomatrix – gebaseerd op waarschijnlijkheid en kennisniveau

Een voorbeeld zou kunnen zijn: Verlies van leven. Identificeer vervolgens gebeurtenissen die kunnen leiden tot dergelijke gevolgen, bijvoorbeeld brand in een gebouw. Beoordeel de waarschijnlijkheid van deze gebeurtenis in combinatie met het ernstige gevolg, d.w.z. de waarschijnlijkheid van een brand die verlies van mensenlevens veroorzaakt. Geef vervolgens een beoordeling van de Lees meer…

Beter laat dan nooit : RIVM Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen – januari 2024

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd omdat ze volgens de CLP(Classification, Labelling and Packaging) verordening zijn aangemerkt als CMR(Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen) 1a/b: benzyl(diëthylamino) difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propaan-2-yl] fenolaat benzyltrifenylfosfonium, zout Lees meer…

PGS 31: hernieuwde richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks (anders dan vloeibare brandstoffen)

De definitieve versie van de hernieuwde richtlijn PGS 31 Nieuwe Stijl ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is gepubliceerd op de PGS-website. In PGS 31 zijn regels opgenomen voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan vloeibare brandstoffen) in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties.   Onderwerpen die daarbij Lees meer…