VCA voor bedrijven – Starten met VCA* Bedrijfscertificaat vanaf 425.-

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA 2017 06 gecertificeerde bedrijven werken met VGM-beheersystemen welke voldoen aan de ARBO-wet en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Het VCA-certificatieproces heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en -audits. VCA is ook ondersteunend aan de Lees meer…

VCA* Handig voor opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers: VCA*-Light administratie voor onderaannemers met weinig personeel

Het komt steeds vaker voor, opdrachtgevers en aannemers stellen steeds hogere eisen aan ZZP’ers, VOF-bedrijven, Ltd.’s en BV’s met (zeer) weinig personeel. Zo moeten zij steeds vaker voldoen én kunnen bewijzen dat er gewerkt wordt met de minimale eisen van de VCA*/**/P, zoals omschreven in bijlage A: VCA-eisen op de Lees meer…