Er zijn 2 herziene tools beschikbaar voor het beoordelen van veiligheidscultuur, veiligheidsmanagement en technische installaties voor BRZO bedrijven en het MKB.

De SAQ Light (tevens als download hieronder beschikbaar) is het kleine broertje of zusje van de SAQ 2.0. Met de SAQ Light is het mogelijk om in relatief korte tijd en aan de hand van een beperkt aantal vragen een redelijk beeld te krijgen van het veiligheidsniveau en de beheersmaatregelen in het bedrijf. Eventueel kan op basis van deze quick scan een verdere verdieping plaatsvinden op specifieke onderwerpen met behulp van de SAQ 2.0.

Met behulp van SAQ 2.0 (tevens als download hieronder beschikbaar) kunnen bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen (bv Brzo-bedrijven) een integrale beoordeling maken van de veiligheidscultuur (mindware), het veiligheidsmanagement systeem (software), en de technische installaties (hardware). Op basis van de uitkomsten kan vervolgens door het bedrijf een verbeterplan opgesteld worden.