struikelen vallen

Tussen het geven van Advies en Advies als veiligheidskundige zit een wereld van verschil. Iedere veiligheidskundige kijkt op haar of zijn eigen wijze tegen een probleemstelling aan. De methodiek welke standaard door Arbostart wordt gebruikt is de zogenoemde B.O.B. methodiek. En dat heeft in dit geval niets te maken met drank.

De BOB methodiek, Beeldvormend – Oordeelvormend – Besluitvormend wordt al decennia toegepast bij allerlei vormen van besluitvorming.

Beeldvormend, dit kan bijvoorbeeld tijdens een VGWM overleg of bij een Toolboxmeeting. In de bijlage gaat het over struikel- en verstapgevaar. Tijdens een meeting wordt er geïnventariseerd wat er allemaal mis is gegaan, waar, en wat de oorzaak is geweest. Dit wordt uitvoerig doorgenomen en dient men als veiligheidskundige zorg te dragen dat alle deelnemers dezelfde beelden bij het besprokene hebben

Oordeelvormend, tijdens dezelfde meeting of een daaropvolgend kan iedere deelnemer een oordeel vellen en wat mogelijke oplossingen zijn om struikel- en verstapgevaar zoveel als mogelijk terug te dringen

Besluitvormend, alle deelnemers hebben dezelfde beelden bij struikel- en verstapgevaar en hebben ook weet van de mogelijkheden om deze zoveel als mogelijk te voorkomen of in te dammen. Hierdoor is het mogelijk om tot een gezamenlijk besluit te komen wat de beste aanpak voor het bedrijf is om struikel- en verstapgevaar zoveel als mogelijk te voorkomen

Download hieronder : advies-struikel-en-verstap-gevaar(docx)

Gratis Downloadlink ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Advies struikel- & verstapgevaar (docx)


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder