trillingen in arm hand

Veel gezondheidsklachten door trillingen

Sinds juli 2005 moet elke werkgever inventariseren of er tijdens het werk lichaamstrillingen of hand- en armtrillingen voorkomen. Een veilige mate van trillingen en schokken is niet bekend. Vandaar dat deze vorm van belasting in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) moet staan. Vervolgens moet een evaluatie plaatsvinden naar de kans op letsel en de ernst van het mogelijke letsel.

Trillingen en schokken zijn vaak de oorzaak van gezondheidsklachten. Lichaamstrillingen kunnen “lage rugklachten” en schade tijdens de zwangerschap veroorzaken. Hand- en armtrillingen kunnen leiden tot “witte vingers” of tot gevoelloze of juist tintelende vingers.

Vrijwel alle gebruikers van trillend handgereedschap, chauffeurs, machinisten en bijrijders lopen risico. Bij zwangerschap neemt het risico zelfs nog meer toe! Het risico is afhankelijk van de intensiteit en de duur van de trillingen en de conditie van degene die eraan bloot staat. Wordt de wettelijke actiewaarde overschreden (voor lichaamstrillingen 0,5 m/s2 voor gezonde werknemers en 2,5 m/s2 voor hand- en armtrillingen) dan moeten maatregelen volgen en in het Plan van Aanpak opgenomen zijn. Wordt de wettelijke grenswaarde overschreden (voor zwangeren 0,25 m/s2 en voor gezonde werknemers 1,15 m/s2 als het om lichaamstrillingen gaat en 5 m/s2 in het geval van hand-armtrillingen) dan kan de Arbeidsinspectie een boete opleggen en het werk stil leggen.

Meer weten? Ga dan o.a. naar:

– Basystemen, diverse meetappartuur trillingen – https://www.basystemen.nl/kennis-en-netwerkdag-arbeidsgebonden-trillingen/
– BEIZEIN, invloed trillingen op de mens – http://www.beizein.nl/trilling-bij-mensen/
– Arbeidsveiligheid.net, uitgebreid artikel + onderzoek trillingen – https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/trillingen-onder-controle?utm_source=Nieuwsbriefservice+Kerckebosch&utm_campaign=0fb674f9ad-AV_net_UpdateNB_nov16&utm_medium=email&utm_term=0_fc4f9fba82-0fb674f9ad-80570617
– Vibrationsatwork – verplichte kost! – http://www.vibrationsatwork.nl/
– van arbeidsveiligheid.net – trillingen calculator – nl – https://www.arbeidsveiligheid.net/tools/trillingscalculator?utm_source=Nieuwsbriefservice+Kerckebosch&utm_campaign=f7388b386f-Arbeidsveiligheid_net_TNB_2017_1&utm_medium=email&utm_term=0_fc4f9fba82-f7388b386f-80570617

Als de werkgever geen maatregelen treft bij arbeidsgebonden lichaamstrillingen of hand-armtrillingen dan kan dit leiden tot zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke aansprakelijkheid. Strafrechtelijk kan dit een boete van enkele honderden Euro’s betekenen. Civielrechtelijk leidde dit onlangs voor een werkgever tot het betalen van 30.000 Euro schadevergoeding. Redenen genoeg om preventief te werk te gaan.

– Bonus een TOOL : Trillingen Vibraties Hand Arm Calculator (uk) – Excel sheet

Gratis Downloadlink ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Hand- Arm Vibration exposure calculator (UK)(xlsx)


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder