Een praktische handleiding met zeer handige stroomschema’s voor beste praktijken ter preventie of minimalisering van asbestrisico’s in arbeidssituaties waarin asbest een rol speelt (of kan spelen): voor de werkgever, de werknemers en de arbeidsinspecteur. Uitgegeven door het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC)

Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC – Senior Labour Inspectors Committee) heeft vastgesteld dat er behoefte bestaat aan een praktische handleiding waarin beschreven wordt hoe men het best te werk kan gaan om de risico’s van asbest in de diverse arbeidssituaties waarin asbest een rol speelt of kan spelen, te voorkomen of te minimaliseren.

Deze handleiding is opgesteld voor gebruik in de asbestcampagne die in 2006 in heel Europa van start ging en gevoerd wordt door het IOM – Institute of Occupational Medicine, de onafhankelijke contractant die na een openbare aanbesteding werd gekozen. Zij vormt een gemeenschappelijke informatiebasis voor de arbeidsinspecteur, de werkgever en de werknemer.

De Europese sociale partners (werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers), die zitting hebben in het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats, hebben deelgenomen aan de bespreking binnen de stuurgroep van conceptversies van de handleiding.

Deze handleiding inzien en eventueel downloaden? Dat kan via deze link!

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder