Op 21 oktober2016 werden twee niet bij elkaar passende chemicaliën per ongeluk gemengd bij de MGPI Processing, Inc. (MGPI) fabriek in Atchison, Kansas. Het incident gebeurde tijdens een routine levering van zwavelzuur bij het tanken park.

De tankwagenchauffeur sloot zijn wagen met zwavelzuur aan op de vulleiding van een opslagtank die chloorbleekloog bevatte. Deze stoffen passen niet bij elkaar, en bij het mengen van zwavelzuur met chloorbleekloog ontstond een gaswolk daarin onder andere chloor. De gaswolk verspreidde zich binnen en buiten het terrein en meer dan 140 mensen, waaronder de chauffeur, werknemers en omwonenden, hadden medische behandeling nodig. Een medewerker van MGPI en5 omwonenden moesten zelfs opgenomen worden in het ziekenhuis door blootstelling aan de gaswolk.

Verschillende factoren die leidden tot dit incident:

  • Slechte markering van de aansluitpunten voor de verschillende chemicaliën. (De labels zijn op de foto toegevoegd ter verduidelijking en waren er niet tijdens het incident)
  • Slechte communicatie over de juiste aansluitpunten tussen MGPI en de chauffeur van de leverancier.
  • De operator controleerde de aansluiting niet voor dat er toestemming voor het lossen gegeven werd.
  • Fouten en inconsistenties in de losprocedure en een slechte kennis van die procedure door de operators.

Download hieronder de volledige beacon!

Beacon mei 2023 vermenging chemicaliën in opslagtanks

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder