Wat er gebeurd is – een proces begint plotseling onregelmatig te opereren en zet zichzelf stop. Het zou een instrumentfout kunnen zijn, maar wat veroorzaakte de verstoring eigenlijk?

Tijdens een ongeplande stilstand ligt de focus mogelijk op het opnieuw opstarten van de operatie. Druk om het proces snel weer operationeel te maken, laat soms geen ruimte voor een grondig probleemonderzoek. De snelle oplossing is om ’te doen wat het de vorige keer heeft opgelost’. Dat kan weer leiden tot andere problemen. Bovendien is ook de normale operatie onderbroken.

Er kunnen extra mensen in de controlekamer zijn om te helpen bij de herstart. Onderhoudspersoneel kan vragen stellen om de gebeurtenisreeks die tot de stilstand heeft geleid te bepalen. Veldpersoneel kan meerdere verzoeken ontvangen voor gegevens of status van apparatuur.

Het oplossen van het probleem en terugkeren naar de normale operatie verdient extra tijd om de veiligheidskwesties te overwegen. Het proces kan zijn veranderd vóór en tijdens de stilstand; een analyse kan potentieel gevaarlijke situaties identificeren die moeten worden aangepakt tijdens probleemoplossing en herstartoperaties.

Gehele Beacon lezen? Download ‘em dan hieronder!

Beacon Maart 2023 Procesverstoringen vereisen focus

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder