Op 12 april 2004 werd een bedrijf in Dalton, Georgia, VS, gecontracteerd om triallylcyanuraat te maken. Er trad een “runaway” reactie op waarbij brandbare en giftige allylalcohol en allylchloride in de atmosfeer vrijkwamen. Een klein beetje materiaal kwam vrij door een slecht afgesloten mangat (Figuur 1) en meer door de opening van de breekplaat die uitliep nabij de basis van de reactor (Figuur 2). Deze emissies leidden uiteindelijk tot de evacuatie van meer dan 200 gezinnen in de omliggende gemeenschap.

Een werknemer kreeg chemische brandwonden en 154 mensen – waaronder 15 hulpverleners – moesten worden ontsmet en behandeld voor blootstelling aan chemicaliën. (Bronnen: CSB-rapport 2004-09-I-GA. Cijfers uit de CSBvideo “Reactive Hazards”)

Een ander bedrijf in de VS werd naar aanleiding van een wettelijke inspectie beboet, omdat de proces-ontlastkleppen niet naar een veilige locatie afvoerden. Hoewel de afblazen naar buiten afvoerden, bevond het afblaaspunt zich direct boven een uitgang van het procesgebouw. Een medewerker die tijdens het afblazen naar buiten kwam, had zo in een wolk van procesmaterialen kunnen lopen.

Afblaasveiligheden moeten afblazen naar een veilige locatie. Verifieer dat deze locaties wel echt veilig zijn.

Gratis Downloadlinks( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Beacon maart 2021 – afblaasapparaten een gevaar

 

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder