In 1986 vond een explosie plaats in een geroerde pilot plant reactor van 38 liter. Er werd een oxidatiereactie uitgevoerd in een zuivere zuurstof atmosfeer bij een druk van 18,25 Barg (250psig).

Men ging er van uit, dat de atmosfeer in de reactor veilig was want de inhoud onder zuurstof atmosfeer was 50°C beneden het vlampunt en de concentratie brandbare stof in de dampfase lag onder de Onderste Explosie Grens (LEL).

Gedurende 41 minuten bleven de procescondities stabiel, waarna er plotseling een explosie plaats vond. De 52 Barg (750 psig) reactor ontplofte met zeer grote schade aan de installaties (Fig. 1 in bijlage), en er ontstonden verscheidene kleine brandjes.

Gelukkig vielen er geen gewonden. Omdat de reactor onder het vlampunt werd bedreven, was de concentratie aan brandbare damp in de reactor te laag voor ontsteking. Er had geen explosie gevaar mogen zijn

Download hieronder de volledige beacon

Gratis Downloadlink Beacon ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Beacon maart 2017 : explosie onder vlampunt door nevel


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder