Een fabriek kreeg te maken met een lek in de leidingen en kon niet worden stilgelegd om het lek op de juiste manier te repareren. Met behulp van hun lekklemprocedure raadpleegden ze de vereiste deskundigen en keurden ze het gebruik van een tijdelijke klem voor 6 maanden goed.

Na die tijd moest de status van de klem worden bekeken, geëvalueerd en, indien acceptabel, opnieuw goedgekeurd door de juiste deskundigen.

Twee jaar later begon deze klem te lekken. De her-evaluaties en goedkeuringen hadden niet plaatsgevonden en de klem bleef veel langer in gebruik dan volgens het beleid en de procedures van het bedrijf was toegestaan.

Een pijpklem is een tijdelijke oplossing wanneer de juiste reparaties niet kunnen worden uitgevoerd. Hij is zwakker dan de oorspronkelijke leidingen. Bovendien is het onderliggende probleem dat tot het eerste lek heeft geleid, er nog steeds. Dat moet uiteindelijk worden verholpen.

Pijpklemmen zijn niet bedoeld als “permanente” oplossingen. Alle tijdelijke wijzigingen moeten worden beheerd in het kader van het proces voor verandermanagement van de onderneming. En de beste werkwijze is om een “turnaround” type werkorder in te voeren, zodat onderhoud kan plannen om de lekkende pijp bij de volgende turnaround te repareren/vervangen.

WIST JE DAT:

  • Pijpklemmen zijn er in verschillende soorten lekdichtingstoestellen gemaakt middels Engineered cl.amp-on’s Zij plaatsen een drukomhulsel rond de plaats van het lek en gebruiken vervolgens ingepompte polymeren om de interne ruimte te vullen en eventuele lekken te dichten. Dit zijn doeltreffende tijdelijke middelen om een lek te stoppen.
  • Alle wijzigingen aan een gevaarlijk proces moeten worden beoordeeld, goedgekeurd en beheerd in het kader van het Management of Change (MOC)-proces van uw site.
  • Pijpklemmen zijn niet bedoeld om eeuwig mee te gaan. Uiteindelijk moet de pijp of klep worden vervangen door een exemplaar dat voldoet aan de oorspronkelijke specificatie van de pijp.
  • Het is gemakkelijk om een tijdelijke reparatie zoals een pijpklem uit het oog te verliezen, ook al is die zichtbaar.
  • Het doel van systemen voor integriteit van bedrijfsmiddelen is de betrouwbaarheid van de procesapparatuur in stand te houden. Wanneer deze systemen niet worden gevolgd, neemt de betrouwbaarheid van de apparatuur af en komt de veiligheid in het gedrang.
  • Een omzeild regelcircuit of apparaat is misschien niet zo duidelijk.

WAT KUN JIJ DOEN:

  • Als u een tijdelijke reparatie ziet, vraag er dan naar bij uw supervisor. Uw vraag kan u wijzen op een achterstallige controle of inspectie.
  • Aan elke tijdelijke reparatie moet een goedgekeurde tijdelijke MOC gekoppeld zijn. Tijdelijke MOC’s moeten rigoureus worden beheerd – inclusief een regelmatige controle en her-autorisatie totdat ze bij de volgende turnaround kunnen worden vervangen door een permanente oplossing.
  • Verschillende onderdelen van het proces kunnen tijdelijk worden overgeslagen voor inspectie of kalibratie. Als u dit tijdens uw rondes ziet, moet u uw supervisor hierop wijzen. Verander dit niet, tenzij u daartoe gemachtigd bent.
  • Regelsystemen die omzeild worden, kunnen moeilijker te vinden zijn. Sommige besturingssystemen kunnen aangeven welke regelkringen in by-pass staan, gedeactiveerd zijn of buiten dienst zijn.

                                                      TIJDELIJK BETEKENT TIJDELIJK!

 

Deze Beacon is niet in het Nederlands vertaald te downloaden zoals u gewend bent, maar is vertaald en aangepast door de schrijver van dit artikel. Vertaalhulp: DeepL

 

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder