Op 24 maart 1992 vond de ergste ammoniak uitstoot in de geschiedenis plaats in een fabriek voor de verwerking van pindaolie in Dakar, Senegal. Een tankwagen met ammoniaktank brak doormidden waardoor 22 ton watervrije ammoniak vrijkwam. Brokstukken van de explosie doorboorden naastgelegen procesapparatuur waarin zich ook ammoniak bevond.

De dichte ammoniakwolk verspreidde zich snel over de fabriek, omliggende bedrijven en de woonwijken. Uiteindelijk kwamen 129 mensen om en raakten 1150 gewond. Waarom gebeurde dit? De tank was niet permanent geïnstalleerd. Het was een tankwagen die bij de leverancier werd gevuld en vervolgens naar de fabriek getransporteerd.

De tankwagen was 11 jaar oud en gebouwd volgens de geldende voorschriften en normen. Herhaaldelijk overvullen van de tank leidde tot overdruk en scheurvorming. Dit werd in 1991 al geconstateerd. Onderhoudstechnici repareerden de scheuren en de tank bleef in gebruik.

De dag voor het incident werd de tank overvuld tot 124% van de nominale capaciteit. Bij gebruik van vloeibaar gas kan een te hoge druk leiden tot aanzienlijke spanningen, met zoals in dit geval, het bezwijken van de tank. Tot overmaat van ramp had de pindaoliefabriek een slecht calamiteitenplan. Gelukkig vond dit incident plaats tijdens de Ramadan, waardoor er minder mensen in de buurt waren.

Meer lezen, dan hieronder downloaden!

Beacon december 2023 Ammoniak explosie Senegal 1992


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder