Een opslagtank ontplofte terwijl deze werd geleegd met behulp van een vacuümwagen met een niet-geleidende slang. Vier aannemers werden gedood en een vijfde liep levensbedreigende verwondingen op.

Het bedrijf en de aannemers kregen een boete van meer dan 8 miljoen USD en de fabrieksactiviteiten werden wekenlang onderbroken. De arbeiders hadden niet verwacht dat ze ontvlambare damp in de tank zouden aantreffen.

Door een procesverandering ongeveer 10 jaar voor het incident, konden ontvlambare vloeibare koolwaterstoffen zich langzaam ophopen bovenop de vloeistof in de tank. Voorafgaand waren er verschillende incidenten die waarschuwden voor brandbare materialen in de tank.

Er waren verschillende oorzaken voor dit ongeval, maar focus deze maand op slechts één.

De operator nam een ​​”gasmeting” in de dampruimte van de tank terwijl hij de werkvergunning voorbereidde. Vlak bij de bovenkant van de tank mat hij een waarde van 67% van de onderste explosiegrens (LEL) (zie tabel 1).

Het is niet duidelijk waarom, maar ondanks de hoge meetwaarde ging het werk door. De ontstekingsbron voor de explosie was een elektrostatische vonk en zelfontbranding van pyrofoor materiaal; geen van beide risico’s werden geïdentificeerd bij de voorbereiding van het werk…..

Een LEL-waarde betekent dat er iets van brandbare damp is.

Download hieronder de volledige beacon.

Beacon Augustus 2022 – LEL explosiewaarden


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder