Amsterdam, 23 februari 1961:  Mathieu Duchateau uit Maastricht bezoekt samen met zijn vrouw en een bevriende relatie café de Munt gelegen aan Singel 522. Tijdens dit bezoek viel hij op weg naar het toilet in het gat van een openstaande kelderluik en liep daarbij ernstige verwondingen op.

Dhr. Sjouwerman, een medewerker van de Coca-Cola Corporation, had in februari 1961 bij het afleveren van frisdrank aan café De Munt, Singel 522 in Amsterdam het betreffende kelderluik open laten staan.

De rechtbank vond dat de aansprakelijkheid volledig bij Mathieu Duchateau, hij had beter uit moeten kijken waar hij liep.

Het Hof en de Hoge Raad dachten hier echter anders over, niet Mathieu Duchateau had beter op moeten letten maar dhr. Sjouwerman had rekening moeten houden met minder goed oplettende bezoekers om mogelijk valgevaar voor de clientele en medewerkers van café de Munt te voorkomen.

Het Hof oordeelde als volgt:

  • toenmalige eigenaar van de zaak, getuige Boom, verklaarde, in geval hij het luik moest openen, hij het keldergat barricadeerde met stoelen,
  • dat dhr. Sjouwerman ook gemakkelijk dit gat op deze wijze had kunnen barricaderen,
  • maar zich volgens zijn eigen verklaring en die van getuige Boom bepaald heeft tot een opstapelen van de kistjes met lege flessen naast het keldergat, zonder de toegang tot de toiletten geheel af te sluiten;
  • dat dhr. Sjouwerman er rekening mede had behoren te houden, dat bezoekers aan de toegang tot het toilet wellicht niet hun volledige aandacht zouden besteden,
  • dat, gelet op de eenvoudige middelen, waarmede dhr. Sjouwerman – als voormeld – de toegang tot het keldergat afdoende had kunnen barricaderen, zo hij meende zich vandaar te moeten verwijderen, ook hem schuld aan het ongeval treft;
  • dat het Hof, de schuld van dhr. Duchateau en die van dhr. Sjouwerman tegen elkaar afwegende, van oordeel is, dat ieder van hen voor de helft aansprakelijk is voor het ongeval;

De Hoge Raad bovenstaand aangevuld heeft met:

  • Hoe waarschijnlijk is het dat iemand het geopende kelderluik over het hoofd ziet?
  • Hoe groot is de kans dat iemand die het geopende kelderluik over het hoofd ziet, er ook werkelijk in valt en letsel oploopt?
  • Hoe ernstig kan het letsel zijn ten gevolge van een val in het kelderluik?
  • Hoeveel werk of kosten zijn er gemoeid met het sluiten van het luik of het aanbrengen van een beveiliging, bijvoorbeeld door er een stoel voor te zetten?

We zijn nu ruim 55 jaar verder en de hiervoor genoemde uitspraak staat nog steeds als een huis.

Wel zou, volgens huidige wetgeving, de uitspraak iets anders zijn geweest. De schuldvraag zou dan niet deels bij de veroorzaker en slachtoffer liggen, maar grotendeels bij veroorzaker en uitbater/ eigenaar van het café.

Lees hier de volledige uitspraak.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder