Dat werkzaamheden die op hoogte worden uitgevoerd gevaren met zich mee brengen is bij de
meeste mensen wel bekend. Valincidenten kunnen leiden tot blijvende invaliditeit of zelfs de dood van het slachtoffer.

Enkele voorbeelden van oorzaken die valincidenten kunnen veroorzaken zijn:

  • gebrek aan tijd,
  • niet nadenken,
  • bedrijfsblindheid.

Hoe hoger het risico bij het uitvoeren van deze werkzaamheden, hoe groter de aandacht die
besteedt wordt aan risicobeheersing en veilige arbeidsomstandigheden moet zijn. In dit eindwerk zal worden ingegaan op de regelgeving ten aanzien van werken op hoogte en de
veiligheidsaspecten die te maken hebben met het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte.

Over het werken op hoogte is zowel op Nationaal, Europees en Internationaal niveau wet en
regelgeving beschikbaar. Tevens zijn er veel valbeschermingsmiddelen beschikbaar die allen hun specifieke voor- en nadelen hebben.

Het toepassen van deze middelen kan ook, wanneer niet de juiste keuze is gemaakt, mogelijk
extra gevaren introduceren. In de praktijk ziet men dat als er gewerkt moet worden met persoonlijke valbescherming er veelal een valbeschermingsharnas met vallijn en gevouwen demper wordt toegepast.

De keuze voor dit valbeschermingsmiddel wordt meestal niet gedaan op basis van inschatting
van de gevaren, maar op basis van beschikbaarheid.

In dit eindwerk wordt getracht een inzicht te creëren in de regelgeving die bestaat voor het uitvoeren van werk op hoogte en het toepassen van het juiste valbeschermingsmiddel bij
werkzaamheden op hoogte.

Door na te gaan welke middelen beschikbaar zijn en welke voor- en nadelen deze middelen met
zich meebrengen zal een beter inzicht verkregen moeten worden over de toepassing van deze
middelen.

Ook wordt ingegaan op de gevolgen die een val in een valbeschermingsharnas met zich mee
kan brengen en hoe men hier mee om moet gaan.

Aan de hand van een in bijlage 7 van dit eindwerk opgenomen fiche kan een gebruiker en
eventueel adviserende instanties een gefundeerde keuze maken voor het toepassen van een
bepaald valbeschermingsmiddel.

Met dank aan Cor Slagter om zijn scriptie op deze wijze te mogen gebruiken!

 

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder