Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, dan moet het meest geschikte arbeidsmiddel gekozen te worden om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. De RI&E moet uitwijzen welk middel voor een bepaalde situatie het meest geschikt is.

Er zijn verschillende wettelijke regels en richtlijnen opgesteld als het gaat om werken op hoogte:

 • Arbobesluit artikel 3.16: Voorkomen valgevaar – de werkgever moet de nodige maatregelen treffen.
 • Arbobesluit artikel 7.18b: Hijs- en hefwerktuigen voor personen.
 • Arbobesluit artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.
 • Arbobesluit artikel 7.34: Steigers.

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin de werkgever maatregelen moet nemen:

 • Er wordt gewerkt op 2,5 meter hoogte of meer.
 • Bij risico’s voor de werknemer, ook als het hoogteverschil kleiner is dan 2,5 meter. Denk bijvoorbeeld aan werken boven water of bij aanwezigheid van verkeer.
 • Wanneer er wordt gewerkt op arbeidsplaatsen die in beweging zijn of kunnen komen en waarbij sprake is van valgevaar.

VSB en Bouwend Nederland zijn de ‘makers’ van de Richtlijn Steigers, waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches.

De richtlijn is tot stand gekomen in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma + Keboma, Stichting Arbouw, de Arbeidsinspectie en vooral de specialisten van VSB en Bouwend Nederland. De richtlijn behandeld bijvoorbeeld;

Periodieke keuringen, iedere 2 weken duidelijk aangeven op de scafftag en op het inspectieformulier voor ingebruikname ). Herkeuringen na:

 • Aanpassingen
 • Wijziging omstandigheden
 • Extreme weersomstandigheden
 • Sneeuw en ijzel (overbelasting)
 • Na een vorstperiode (verzakking ondergrond)
 • Regen (wateroverlast/onderspoeling van de ondergrond)
 • Storm >8 Bft. (extra controle op verankeringen)
 • Extreme gebeurtenissen (bijv. aanrijding)

meer info? ga naar http://www.richtlijnsteigers.com/

Download hier de gratis Steigerchecklist (Excel)

Link naar Nieuwe Richtlijn Steigers voor Bouw en Industrie (Powerpoint / PDF)

Onderstaande afbeelding is in zijn geheel te downloaden en daarna direct uit te printen als zijnde Controlelijst / Inspectiepunten voor ingebruikname conform Richtlijn Steigers.

Steiger inspectielijst

Hoogwerkers hebben sinds de introductie op de werkplek een stormachtige groei doorgemaakt in het bouwproces, nadat ze met name in de industrie en bij onderhoudswerkzaamheden in de procesindustrie in ruime mate reeds werden toegepast.

Steeds vaker worden hoogwerkers ingezet tijdens montagewerkzaamheden van bijvoorbeeld beton- en staalconstructies, maar ook bij het monteren van installaties boven vloeren.

Hoogwerkers kennen we in grote verscheidenheid: van schaarhoogwerkers tot telescoop- en/of knikarm hoogwerkers, al dan niet met vaste opstelling (bijvoorbeeld aan boord van offshore installaties) op stempels, banden of rupsen.

De uitvoering van de hoogwerkers is het laatste decennium verder doorontwikkeld; de hoogwerkers worden steeds vaker gebruikt voor grote hoogtes en zijn heden ten dage zeer geavanceerd. Ook kunnen hoogwerkers van fabriekswege voorzien zijn van hulpmiddelen zoals een ‘derde handje’ voor het ‘handelen’ van lasten.

Werknemers die hoogwerkers bedienen moeten, mede gezien de complexiteit van de machine, afdoende zijn opgeleid.

Download hier een gratis toolbox werken met hoogwerkers!

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder