Basis Risico Factoren (BRF’s) zijn factoren welke een directe bijdrage leveren aan (bijna) incidenten. Een definitie zou kunnen zijn: Oorzaken van (gevaarlijke) situaties die risico`s met zich mee brengen voor de mens, milieu en omgeving. Er zijn meerdere  basis risico factoren (BRF’s) die de kans op een (bijna) incident beïnvloeden:

  1. Ontwerp van de installaties, apparatuur en gereedschappen, denk hierbij aan de kwaliteit van, apparatuur, onderdelen, materialen en toegankelijkheid
  2. Simpele en heldere instructies en procedures, bijvoorbeeld met ondersteuning van beeldmateriaal, instructievideo’s e.d. zodat medewerkers goed oefenen kunnen, geoefend zijn en ervaring  op kunnen doen.
  3. Fysieke werkomstandigheden zoals temperatuur en lawaai, hoe deze te zo veel als mogelijk te vermijden en/ of te beheersen
  4. Onderhoudsintervallen en orde en netheid van werken en werkplek, duidelijk omschrijvingen en instructies dienen hiervoor aanwezig te zijn.
  5. Tegenstrijdige doelen, veiligheid en gezondheid van medewerkers, milieu en omgeving gaat voor omzet en productie.
  6. Taken, verantwoordelijkheden, structuren (van de organisatie) en communicatie dienen duidelijk, helder en herkenbaar te zijn.
  7. Het management van onderhoud en change (veranderingen en aanpassingen) zijn vastgelegd in heldere omschrijvingen en instructies.
  8. Beheersmaatregelen en beveiligingen dien breed uitgezet en herkenbaar zijn binnen de organisatie en fysiek en digitaal vastgelegd. 

De genoemde voorbeelden gaan uiteraard niet op voor iedere vorm van bedrijfsvoering. Het is daarom ook wijsheid om per onderneming een eigen set van BRF’s of te stellen waar, verplicht, aandacht aan geschonken en mee gewerkt dient te worden.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder