Wanneer is iets urgent. Hoe en waarop baseer je urgentie. Voor de één is dit een fluitje van een cent, voor de ander een groot dilemma…

Dan is onderstaande methodiek misschien wel een goed hulpmiddel om tot een goede beslissing te komen wat u als allereerste op gaat pakken.

Aan de hand van deze methodiek is het ook handig om middels het maken van een lijstje de urgentie te bepalen van de diverse zaken welke u onder handen heeft. (En mogelijk ook om te bepalen of bepaalde zaken wel bij u horen of dat deze door anderen opgelost dienen te worden.)

De Eisenhowermethode (ook wel Eisenhowerprincipe of Eisenhowermatrix) genoemd, is een in de managementvakliteratuur vaak geciteerde manier om openstaande taken in categorieën in te delen.

De methode is genoemd naar de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower, hoewel nooit is aangetoond dat hij die methode zelf toepaste. Ze verwijst naar een aan hem toegeschreven citaat: “I have two kinds of problems, the urgent and the important. The urgent are not important, and the important are never urgent.” (“Ik heb twee soorten problemen: dringende en belangrijke. De dringende zijn niet belangrijk en de belangrijke nooit dringend”).

Eisenhower beslismodel


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder