De driehoek van Heinrich, veiligheidspiramide, ongevalsdriehoek of ijsbergmodel is de verhouding die zou bestaan tussen ongevallen zonder letsel, ongevallen met licht letsel en ongevallen met ernstig letsel en dodelijke ongevallen.

De theorie is afkomstig van Herbert William Heinrich die dit beschreef in Industrial Accident Prevention, A Scientific Approach uit 1931. Hij stelde daarin dat voor elk ernstig letsel er 29 ongevallen zijn met licht letsel en 300 ongevallen zonder letsel.

Lateiner gebruikt in 1958 de ijsberg als metafoor waarbij de ongevallen zonder letsel zich onder water uit het zicht bevinden. In 1969 paste Bird de ratio aan naar 600:30:10:1 voor ongevallen zonder letsel, ongevallen met schade, licht letsel en zwaar letsel. Hoewel het model de nodige kritiek heeft gekregen, wordt er nog veel naar verwezen.

Kritiek

Het model heeft de nodige kritiek gekregen. Sinds het verschijnen van Industrial Accident Prevention is het aantal kleinere ongevallen sterk gedaald, maar de daling van het aantal ernstige ongevallen hield daarmee geen gelijke tred.

Een belangrijk probleem is daarnaast dat de verschillende soorten ongevallen in tegenstelling tot wat Heinrich stelde niet altijd dezelfde oorzakelijkheid hebben. Het voorkomen van kleinere ongevallen betekent dus niet noodzakelijk dat rampen voorkomen worden.

Studies als die van PowellHale, Martin en Simon uit 1971 toonden aan dat de ratio van Heinrich niet algemeen geldig was en dat occupational safety (ook wel personal safety, soms samengevat als slips, trips and falls) om een ander soort risicobeheersing vraagt dan procesveiligheid (process safety).

Men kan er in de huidige tijd echter ook breder naar kijken. Indien binnen een bedrijf of organisatie aan de basis zeer veel kleinere incidenten met letsel plaats vinden dan is de veiligheidscultuur mogelijk aan de lage kant.

Dit kan in de loop van de tijd zeer wel mogelijk leiden tot incidenten met zwaarder letsel en mogelijk uiteindelijk dodelijk letsel.

Meer informatie? Volg dan deze link naar Wikipedia.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder