Arbeidsongevallen, hand- vingerletsel onder jongeren komt het meest voor.

Hand- en vingerletsels zijn vaak oorzaak van ernstige arbeidsongevallen. Maar er zijn grote verschillen in wie het meest getroffen wordt. Leeftijd, geslacht en beroep beïnvloeden het risico op handletsels, zo blijkt uit een recent rapport van Afa Försäkring. (Zweeds werkongevallen verzekeringsmaatschappij) In 2019-2020 hebben meer dan 8 500 ernstige arbeidsongevallen Lees meer…

rechtspraak vrouwe justitia

Rechtspraak – Uitspraak Hoger Beroep Vallen van Hoogte door onvoldoende instructie & toezicht werkgever.

Naar het oordeel van het hof is de algemene instructie valbeveiliging door Dura Vermeer tijdens toolbox meetings  onvoldoende geweest. Het antwoord op de vraag welke aanwijzingen de werkgever moet geven, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de werkzaamheden, de kans dat zich een ongeval Lees meer…

Basiskennis voor Veiligheidskundigen 3 : Weet jij hoe schoon de lucht is die ingeademd wordt op de werkplek?

Als u op uw werkplek wordt blootgesteld aan schadelijke of gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen, zoals stof, stoom, rook of chemicaliën, moet u ademhalingsbescherming gebruiken. Ademhalingsapparatuur voorkomt dat verontreinigende stoffen in de lucht uw lichaam binnendringen via uw luchtwegen. Sommige verontreinigende stoffen in de lucht kunnen de ogen aantasten of, in hoge Lees meer…