De Arbovisie 2040 bevat een toekomstbeeld, namelijk de missie, ambities en doelstellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden richting 2040. Met de Arbovisie 2040 wil het kabinet ervoor zorgen dat werkenden in Nederland zo gezond en veilig mogelijk werken en geen gezondheidsklachten door hun werk krijgen, ook niet na hun pensioen. 

Centraal 3 knelpunten:

1.    Preventie: er is onvoldoende aandacht voor preventie. Daarnaast neemt niet iedereen in de keten zijn of haar verantwoordelijkheid.

2.    Uitvoering: de Arbo regels worden te weinig nageleefd, kwetsbaren zijn slecht beschermd en werkenden zijn weinig betrokken.  

3.    Kennis en handhaving: de kennis is versnipperd en het maatschappelijk effect van handhaving kan beter. 

 

Er zijn 8 (mogelijke) oplossingen:

1.    Oog hebben voor specifieke kwetsbaarheden, bijvoorbeeld bij zzp’ers, platformwerkers en arbeidsmigranten. Het gaat hierbij om zogenoemde ketenverantwoordelijkheid. 

2.    Ontwikkelen en uitvoeren: met meer effect van verschillende soorten interventies, zoals financiële prikkels. 

3.    Het ontwikkelen van begrijpelijke Arbo regels en toekomstbestendige kennisinfrastructuur, waardoor er overzicht is van alle kennis en deze goed toegankelijk is voor iedereen. 

4.    Hulp organiseren bij het opstellen en actualiseren van een kwalitatief goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

5.    Het maken van arbobeleid gericht op preventie, bijvoorbeeld door de inzet van financiële prikkels.  

6.    Aandacht voor gezond en veilig werk in het onderwijs. 

7.    Inzet van Arbo deskundigen voor preventie en een andere financiering van arbozorg verkennen. 

8.    Borgen dat werkenden beter worden betrokken bij arbobeleid. 

De gehele Arbovisie lezen? Ga dan naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of download de Arbovisie hieronder.

Arbovisie 2040

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder