Net als in eerdere jaren vielen in absolute zin de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag.

Afgezet tegen het aantal banen is afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven) in 2021 de sector waarin relatief de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vielen: gemiddeld 144 per 100.000 banen van werknemers, gevolgd door de bouw met 114 en landbouw, bosbouw en visserij met 96 slachtoffers per 100.000 banen.

In 2021 registreerde de Inspectie 58 dodelijke arbeidsongevallen en 60 slachtoffers. Tweemaal kwam het voor dat er twee slachtoffers waren bij één arbeidsongeval.

Dit aantal dodelijke slachtoffers is vergelijkbaar met eerdere jaren waarin de Inspectie steeds 50 tot 70 dodelijke slachtoffers registreerde.

De afname in het aantal ongevalsmeldingen tijdens de coronapandemie vertaalt zich dus niet in een afname in het aantal dodelijke ongevallen en slachtoffers.

Conclusie, als die er al is?

Doen wij het als Nederlanders het al beter op het gebied van veilig werken? Het lijkt er niet op. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen is nog steeds vergelijkbaar met voorgaande jaren. Uiteraard doet de Arbeidsinspectie goed werk maar lijkt de ‘softe’ aanpak niet echt te werken en lijkt het noodzakelijk om eens met meer urgentie te kijken hoe en welke werkwijze tot betere resultaten zou kunnen leiden.

Het hele rapport lezen? Volg dan deze link.