Een ruime meerderheid van de onderzochte werkgevers wil blijvend structureel thuiswerk behouden. Werkgevers en werknemers ervaren veel voordelen van thuiswerken. Werknemers waarderen vooral de flexibiliteit, de focus, minder afleiding en het hebben van minder reistijd.

Thuiswerkers ervaren geen hoge werkdruk, maken niet meer overuren dan gemiddeld, ervaren nauwelijks gevoelens van isolatie en ervaren weinig fysieke en mentale gezondheidsklachten.

Werkgevers nemen verschillende maatregelen voor gezond thuiswerken, zoals een ergonomische thuiswerkplek. Deze maatregelen zijn echter niet altijd bekend bij de werknemers. Alleen als werknemers van maatregelen weten, kunnen ze er hun voordeel mee doen.

Werkgevers willen thuiswerken blijven faciliteren, maar hebben behoefte aan informatie over hun verantwoordelijkheden en welke maatregelen ze kunnen nemen voor gezond thuiswerken.

Hoe kunnen werkgevers bijdragen aan gezond thuiswerken?

  • Maak duidelijke afspraken over werktijden met thuiswerkers. Dit kan de werkdruk verlagen.
  • Informeer thuiswerkers actief over hoe ze gezond thuis kunnen werken. Controleer of deze informatie is geland.
  • Plan regelmatig informeel contact in met thuiswerkers.
  • Vraag thuiswerkers regelmatig hoe het thuiswerken gaat.
  • Ondersteun leidinggevenden die leidinggeven op afstand moeilijk vinden.
  • Inventariseer de risico’s van thuiswerken en neem die op in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak.
  • Zorg voor goede thuiswerk-faciliteiten.

Meer weten, lezen en informatie downloaden? Ga dan naar de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder