Activiteit Met Instructie – AMI Brandpreventiemiddelen (werken zonder werkvergunning)

1 Doel

Doel van deze instructie is het uitvoeren van werkzaamheden die vallen onder de werkvergunnings-procedure. Dit betreft werkzaamheden in het kader van brandpreventie. Wanneer onderstaande instructie (inclusief ondertekening) gevolgd wordt, mogen de werkzaamheden zonder werkvergunning uitgevoerd worden.

2 Toepassingsgebied
Toepassingsgebied betreft de locatie van “bedrijfsnaam – afdeling”. Onder deze AMI vallen alleen:

– Het inspecteren en controleren van kleine blusmiddelen;
– Het inspecteren en testen van sprinklerinstallaties;
– Het inspecteren en testen brandmeldinstallaties;

3 Instructie
De werkzaamheden dienen ook uitgevoerd te worden conform de interne werkafspraken die hiervoor gelden (bv. ATEX, hygiëne maatregelen).

a) Melden bij de dienstdoende verantwoordelijke van de afdeling;
b) Toestemming vragen voor het uitvoeren van de gevraagde taken;
c) Indien akkoord, AMI aftekenen door verstrekker en houder;
d) Conform Zonering PBM´s dragen (helm; bril; veiligheidsschoenen; gehoorbescherming; …);
e) Neem in acht de ATEX en overige veiligheid maatregelen;
f) MCC’s, Hoog en laagspanningsruimten alleen betreden met bevoegd begeleider;
g) Beoordeel ter plaatse aan de hand van een laatste minuut risico analyse (LMRA) de
werkzaamheden.

Gratis Downloadlink docx ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

AMI Brandpreventiemiddelen


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder