Een voorbeeld zou kunnen zijn: Verlies van leven. Identificeer vervolgens gebeurtenissen die kunnen leiden tot dergelijke gevolgen, bijvoorbeeld brand in een gebouw. Beoordeel de waarschijnlijkheid van deze gebeurtenis in combinatie met het ernstige gevolg, d.w.z. de waarschijnlijkheid van een brand die verlies van mensenlevens veroorzaakt.

Geef vervolgens een beoordeling van de sterkte van de kennis waarop deze waarschijnlijkheid is gebaseerd. Houd bij deze beoordeling rekening met de volgende criteria, als ze relevant zijn: de hoeveelheid relevante gegevens en informatie, de redelijkheid van de gemaakte aannames, de gemaakte veronderstellingen, het begrip van de bestudeerde verschijnselen en processen, de mate waarin experts deskundigen het eens zijn, en de mate waarin een inschatting is gemaakt van de kennis waarop het onderzoek is gebaseerd, rekening houdend met mogelijke verrassingen. (bv. in verband met zogenaamde onbekende bekende gebeurtenissen, d.w.z. gebeurtenissen waarover de geanalyseerde groep geen relevante kennis heeft en anderen wel).

Op deze manier kunt u een alternatieve risicomatrix maken zoals weergegeven in Figuur 1. Gebeurtenis 1 is onwaarschijnlijk en de kennisbasis voor deze beoordeling is zwak, terwijl gebeurtenis 2 minder waarschijnlijk is en de beoordeling gebaseerd is op sterke kennis. Vanuit risico-oogpunt is voorval 1 net zo ernstig, zo niet ernstiger, vanwege de zwakke kennisbasis.

Er moeten maatregelen worden overwogen om kennis te vergroten en onzekerheden te verminderen. Alle Gebeurtenissen met een hoge waarschijnlijkheid brengen een hoog risico met zich mee, zelfs gebeurtenissen met een relatief lage waarschijnlijkheid als de kennis niet sterk is.

Deze tekst is deels afkomstig uit publicatie van Terje Aven, professor of risk science, University of Stavanger Noorwegen. De publicatie is hieronder te downloaden, evenals de door Arbostart gemaakte Matrix.

Risicomatrix Alternatief

Risicomatrix-Alternatief-UK en Noors

 


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder