Met voorbeelden van een Werkvergunning met alle in’s en out’s’

Wie kent ze niet? Werkvergunningen.(Vooral mensen werkzaam in de bouw en industrie) Soms denk je bij jezelf ‘mot dat nou, al die papieren rompslomp?’

Inderdaad ‘dat mot’, omdat een aanvrager, verstrekker en houder samen op 1 lijn moeten zitten hoe de werkzaamheden zo veilig als mogelijk uitgevoerd kunnen worden.

De aanvrager kan een persoon, afdeling of bedrijf zijn, hij of zij geeft een juiste omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en gereedschappen. Zie kolom 1 van de “werkvergunning aanpasbaar”.

De verstrekker, dit is meestal een afdeling binnen een bedrijf, moet allerlei voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voordat de aanvrager met de klus kan beginnen. Dit kan van alles zijn, ruimte vrijmaken, leidingen drukvrij, machines spanningsvrij, et cetera.

Overleg tussen aanvrager en verstrekker is dan ook uiterst zinvol. Zie kolom 2 van de “werkvergunning aanpasbaar”.

De houder, dit is de partij welke de werkzaamheden uit gaat voeren, zal in overleg met de aanvrager en verstrekker de nodige voorzorgsmaatregelen de te gebruiken pbm en de uit te voeren werkzaamheden doornemen. Zie hiervoor kolom 3 van de werkvergunning.

In kolom 4 worden de gemaakte afspraken door alle partijen bekrachtigd middels een handtekening en kan, als alles volgens afspraak is uitgevoerd, begonnen worden met de werkzaamheden.

Heb je hulp nodig bij implementatie, neem dan contact op met Arbostart of een deskundige MVK/HVK

De download bestaat uit een ZIP bestand met 3x docx documenten. ( blanco werkvergunning aanpasbaar, werkplekinspectieformulier 01, werkplekinspectieformulier 02)

Gratis Downloadlink ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

3x Formulieren voor een Werkvergunning


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder