De meest voorkomende gevaren van kranen die tot ernstig letsel en dodelijke ongevallen leiden, zijn het kantelen van kranen, geraakt worden door een kraan, elektrocutie, bekneld raken tussen een kraan en hangende last of voorwerpen, vallen van de last en ongekwalificeerde bestuurders.

Bedient u een kraan op uw bouwplaats? Hier volgen enkele tips over veilig gebruik:

  • Bedien geen beschadigde kraan of een kraan waarvan u vermoedt dat hij slecht werkt.
  • Probeer geen staalkabel te verlengen of beschadigde staalkabel te repareren.
  • Gebruik de staalkabel of een deel van de kraan, de takel of het lastblok en de haak niet als grond voor laswerkzaamheden.
  • Laat een laselektrode nooit in contact komen met de staalkabel.
  • Verwijder geen waarschuwingsstickers op de kraan of takel en maak deze niet onleesbaar.
  • Loop nooit onder een hangende last en sta dat ook niet toe.
  • Zorg ervoor dat er geen werkzaamheden aan een hangende last worden uitgevoerd waarbij een werknemer zich eronder moet bevinden.
  • Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, een veiligheidshelm, gehoorbescherming, voetbescherming en oogbescherming.

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder