Thuiswerken in Coronatijd? Deze 7 zaken moet je weten! (met dank aan het FNV)

Mag mijn werkgever mij verplichten thuis of juist op kantoor te werken?
Vanwege corona vraagt de overheid iedereen om thuis te werken. Dus heb je een functie die thuiswerken toelaat, dan werk je in principe thuis. Je werkgever kan je daartoe ook verplichten. Andersom geldt dat als het voor je werk nodig is dat je op kantoor bent, je niet zo maar kan thuisblijven. Wil je niet naar kantoor, omdat jij of je huisgenoot tot een risicogroep behoren? Overleg dan met je werkgever of je toch thuis kan werken of vervangend werk kan doen. Sommige mensen willen juist graag weer náár kantoor. Overleg dan ook met je werkgever of en hoe dat toch mogelijk is voor één of twee dagen in de week.

Heb ik na de coronacrisis nog recht op thuiswerken?
Er is in Nederland nog geen wettelijk recht op thuiswerken. Wel heb je als werknemer op grond van de Wet Flexibel Werken het recht je werkgever te verzoeken om thuis te mogen werken. Jouw werkgever kan een verzoek alleen weigeren vanwege zwaarwegende, bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld als jouw werk zich niet leent voor thuiswerken of het niet in het rooster past.
Download ook onze gratis brochure Thuiswerken? Zo regel je dat met je werkgever (pdf)

Wie is er verantwoordelijk voor een veilige en gezonde thuiswerkplek?
Jouw werkgever heeft een zorgplicht. Hij moet zorgen dat je op kantoor én thuis veilig en gezond kan werken. Als je nog geen goede ergonomische thuiswerkplek hebt, moet jouw werkgever je daarmee helpen. Hij moet dan zorgen voor:

Een goede tafel en bureaustoel
Een los toetsenbord en een muis voor bij een laptop
Een laptophouder of extra beeldscherm
Voldoende verlichting
Verder moet je werkgever je voorlichten over de risico’s van het thuiswerken. In dit gesprek hoort niet alleen de ergonomische werkplek aan de orde te komen. Ook je werkdruk, de sociale steun van je collega’s en leidinggevende of zaken als de temperatuur of lawaai in je huis. Ook de schadelijke gevolgen hiervan moet je werkgever zo veel mogelijk proberen weg te nemen. Bespreek dus gerust met je werkgever hoe je kan werken in de zomerhitte of naast een tikkende verwarmingsketel. Download ook onze gratis brochure Eerste hulp bij veilig én gezond thuiswerken (pdf).

Mag mijn werkgever mijn thuiswerkplek zomaar controleren?
Jouw werkgever heeft een zorgplicht, dus hij moet wel weten of je thuis verantwoord kan werken. Als werknemer moet jij daarom wel een vorm van controle toestaan als je thuis wil werken. Het daadwerkelijk fysiek langskomen van de werkgever om je werkplek te controleren, mag in verband met het huisrecht (je privacy) alleen als dit noodzakelijk is. Dus als er echt geen andere middelen ter controle zijn die minder ingrijpend zijn. Die andere middelen zijn er doorgaans wel. Zo kan de werkgever een preventiemedewerker of een andere Arbodeskundige inschakelen. Die laten jou een vragenlijst invullen over de arbeidsomstandigheden thuis. Ook kun je foto’s maken en delen van je thuiswerkplek.

Mag mijn werkgever mijn productiviteit controleren?
Het bijhouden van productiviteitsscores van werknemers is verboden. Het is in strijd met de privacywetgeving, die is vastgelegd in de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zelfs als jij schriftelijk toestemming geeft voor het monitoren van je computergebruik mag het niet. Omdat je als werknemer in een afhankelijkheidspositie zit ten opzichte van je werkgever. De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat er dan van uit dat die toestemming niet vrijelijk is gegeven.

Alleen onder strikte voorwaarden is het controleren van werknemers toegestaan. Zoals bij een vermoeden van een strafbaar feit of overtreding van bedrijfsvoorschriften. Hiervoor moet de werkgever in ieder geval eerst de or om instemming vragen. De or heeft namelijk instemmingsrecht als de werkgever voorzieningen wil invoeren, wijzigen of intrekken waarmee hij de aanwezigheid, het gedrag of de prestaties van werknemers kan controleren. Ook moet de werkgever zijn medewerkers hierover informeren.

Heb ik recht op een thuiswerkvergoeding?
Dure laptops en bureaustoelen die nodig zijn om goed thuis te werken, kan jouw werkgever ter beschikking stellen. Kleinere extra onkosten, zoals internet, verwarming, licht, het kopje koffie, kan je werkgever onbelast vergoeden uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Bij een modaal inkomen van € 36.500 is die vrije ruimte tussen de € 500 tot € 1.000 bruto per jaar. Hieruit worden vaak ook andere zaken vergoed, zoals een kerstpakket. Dus de vergoeding voor thuiswerken is helaas nog beperkt.
Als tijdelijke mogelijkheid mag jouw reiskostenvergoeding worden doorbetaald, die normaal na 6 weken stopt als iemand niet meer reist. Als je dicht bij kantoor woont, heb je daar echter weinig aan. De FNV wil daarom ook goede afspraken maken in cao’s over de onkostenvergoeding bij thuiswerken.

Hoe houd ik grip op mijn werktijden en voorkom ik vervaging van werk en privé?
Het gevaar bestaat dat wanneer je thuiswerkt, je meer uren gaat werken dan normaal. Ook is er geen duidelijke grens meer tussen wanneer je werkt en wanneer je vrij bent. Zo loop je het risico om overbelast te raken. Probeer er dus altijd voor te zorgen dat je je gewone uren werkt. En maak duidelijke afspraken met je collega’s en je werkgever wanneer je vrij bent om bijvoorbeeld je kinderen uit school te halen en wanneer je wel bereikbaar bent.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder