Er zijn goede mogelijkheden om via werkgeversinterventies een positieve impact te hebben op de geestelijke gezondheid van werknemers.

Dit is de conclusie van een recent verslag over de stand van het onderzoek. Er zijn inspanningen nodig op zowel organisatorisch als individueel niveau, zegt Gunnel Hensing, hoogleraar sociale geneeskunde aan de universiteit van Göteborg.

Het Zweedse Nationale Bureau voor de Volksgezondheid en de Universiteit van Göteborg hebben het betreffende verslag opgesteld in het kader van een gezamenlijk project om een algemeen beeld te geven van de stand van de kennis.

De onderzoekers hebben 44 studies over maatregelen ter voorkoming van geestelijke gezondheidsproblemen geëvalueerd. Het waren allemaal zogenaamde universele interventies, gericht op de hele werkplek. Een meerderheid, 32 studies, tonen positieve effecten op de geestelijke gezondheid.

Het verslag kan worden gezien als een bron van inspiratie en een catalogus van meer dan 32 mogelijke interventies,” zegt Gunnel Hensing, die het rapport samen met de onderzoekers Malin Axelsson en Maria Boström heeft geschreven.

In de meeste studies werden op het individu gerichte maatregelen onderzocht. Werknemers kregen les in stressmanagementtechnieken zoals mindfulness, yoga en meditatie, en kregen een persoonlijk ontwikkelingstraject en hulp bij het omgaan met conflicten tussen werk en privé.

11 van de studies hadden betrekking op interventies die op organisatieniveau werden geleverd. Het ging om het veranderen van werkzaamheden, functierollen, het praten over, en samen identificeren van problemen in de psychosociale omgeving.

  • In één studie werden bijvoorbeeld nieuwe werkmethoden ontwikkeld om de werknemers meer controle te geven over hun werkschema. In een andere studie werd een organisatorische verandering doorgevoerd om de werkstromen te wijzigen”, zegt Gunnel Hensing.

Hensing is van mening dat actie op zowel individueel als organisatorisch niveau van essentieel belang is.

  • Als u een proces hebt dat stress veroorzaakt bij werknemers, kunt u dat proces het beste veranderen. Maar dat is niet altijd mogelijk. Dan is het goed om het individu de instrumenten en kennis te geven om ermee om te gaan.

Om effecten op langere termijn te bereiken, zijn organisatorische veranderingen echter beter, zo blijkt uit het literatuuronderzoek van de onderzoekers.

  • Werknemers vertrekken of krijgen andere taken. Zij leren een bepaalde stressbeheersingstechniek, werken er in het begin veel aan, maar kunnen het daarna vergeten. Als je de organisatie, rollen en processen verandert, kun je het inbedden en in stand houden.

Volgens haar zijn veel mensen nog steeds niet gewend om over een psychosociale werkomgeving op dezelfde manier na te denken als over een fysieke werkomgeving, die lange tijd gebaseerd is geweest op een veiligheidsbenadering. En ze dringt er bij managementteams op aan zich meer preventief op al hun werknemers te richten.

  • Doe een gedachte-experiment en verander het perspectief van het beschermen van werknemers tegen geestelijke gezondheidsproblemen naar het bevorderen van de gezondheid,” zegt Gunnel Hensing.

HOE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSPROBLEMEN MOGELIJK TEGEN TE GAAN

Open het gesprek. Concentreer je op de psychosociale werkomgeving in plaats van over geestesziekten te praten. Waar liggen de sterke en zwakke punten? En het is niet genoeg om alleen maar te praten, zoek ook naar oplossingen!

Wees duidelijk dat de leidinggevende beschikbaar is als een werknemer zich niet goed voelt en dat het belangrijk is dat u contact met haar of hem opneemt.

Praat over Bedrijfsgezondheidzorg als een mogelijke bron die kan helpen.

Zorg ervoor dat er overdag mogelijkheden zijn voor rustige momenten.

Het rapport “Preventing mental ill health in the workplace – findings from a mapping literature review on universal workplace interventions” is hier (alleen in het Zweeds) te vinden.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder