* 3 veel gezochte VGM tools *

Kostenloos 3 van de 10 meest gezochte VGM tools op het internet!
RI&E PVA

1 x met RI&E en Plan van Aanpak

Breng alles in kaart

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers (behalve voor wie zelfstandige zonder personeel is). Het Plan van Aanpak is tevens een verplicht onderdeel van de RI&E. Dit onderzoek heet een Risico Inventarisatie & Evaluatie en moet schriftelijk worden vastgelegd. Het Plan van Aanpak is een stappenplan om eventuele knelpunten binnen een bepaalde tijd op te lossen.

tra

2 x met : TRA + Fine & Kinney

geen onnodige risico's

Een TRA is verplicht bij werkzaamheden met een hoog risico worden uitgevoerd en bestaande procedures NIET gevolgd kunnen worden, Procedures of werkinstructies opgesteld of bijgesteld moeten worden, Werkzaamheden voor het eerst worden uitgevoerd en risico’s en gevolgen niet bekend zijn, een Werkvergunning procedure dit verlangt bij bepaalde werkzaamheden.

V&G

3 x met : V & G uitvoeringsplan

Maak een goed plan

Het V&G plan (uitvoeringsfase) is verplicht op het moment dat een Aannemer een opdracht aanneemt als Hoofdaannemer van het project bij bouwwerken die naar verwachting langer dan 500 mandagen duren of meer dan 30 dagen en waarbij er op enig moment meer dan 20 werknemers aan het werk zijn. Een Onderaannemer is voor aanvang van de werkzaamheden verplicht om een V&G deelplan aan te leveren.

Nieuwe Artikelen

Verzameld uit alle windstreken