* 2 veel gezochte VGWM tools *

Kosteloos 2 van de 10 meest gezochte VGWM tools in Nederland!
RI&E PVA

RI&E en Plan van Aanpak, basistool MVK /HVK

Breng alles in kaart

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers (behalve voor wie zelfstandige zonder personeel is). Het Plan van Aanpak is tevens een verplicht onderdeel van de RI&E. Dit onderzoek heet een Risico Inventarisatie & Evaluatie en moet schriftelijk worden vastgelegd. Het Plan van Aanpak is een stappenplan om eventuele knelpunten binnen een bepaalde tijd op te lossen.

tra

TRA + Fine & Kinney, basistool MVK / HVK

geen onnodige risico's

Een TRA is verplicht bij werkzaamheden met een hoog risico worden uitgevoerd en bestaande procedures NIET gevolgd kunnen worden, Procedures of werkinstructies opgesteld of bijgesteld moeten worden, Werkzaamheden voor het eerst worden uitgevoerd en risico’s en gevolgen niet bekend zijn, een Werkvergunning procedure dit verlangt bij bepaalde werkzaamheden.

VCA voor bedrijven, al vanaf 425.- euro!

VCA voor bedrijven, al vanaf 425.- euro!

Digitaliseer VGM bedrijfsvoering

Deze administratie kunt u gemakkelijk zelf invoegen binnen uw huidige administratie. De VCA* voor bedrijven administratie is vergelijkbaar met ISO9000, echter met een extra laagje Veiligheid, Gezondheid en Milieu. (VGM) Wilt u zelf de implementatie doen, kies dan voor de goedkoopste optie. Durft u het zelf niet aan, schakel dan een MVK / HVK professional in via Arbostart.

Nieuwe Artikelen

Verzameld uit alle windstreken