3 veel gezochte VGWM & VCA tools

Waarvan 2 van de 10 meest gezochte VGWM tools kosteloos!
RI&E PVA

RI&E en P.v.A. , basistool voor MVK en HVK

Breng alles in kaart

Is alles bij uw bedrijf op orde op het gebied van gezondheid en veiligheid? De RI&E is (wettelijk) verplicht voor alle werkgevers (behalve voor wie zelfstandige zonder personeel is) evenals het Plan van Aanpak. Dit onderzoek heet een Risico Inventarisatie & Evaluatie en moet schriftelijk worden vastgelegd. Hulp nodig? Voor 35 euro netto per uur helpen wij u graag uit de brand.

tra

TRA + Fine & Kinney, basistool MVK / HVK

geen onnodige risico's

Een TRA is verplicht bij werkzaamheden met een hoog risico worden uitgevoerd en bestaande procedures NIET gevolgd kunnen worden, Procedures of werkinstructies opgesteld of bijgesteld moeten worden, Werkzaamheden voor het eerst worden uitgevoerd en risico’s en gevolgen niet bekend zijn. Hulp nodig? Voor slechts 35 euro netto per uur helpen wij u graag uit de brand.

VCA voor bedrijven, al vanaf 425.- euro!

VCA voor bedrijven, al vanaf 425.- euro!

Digitaliseer VGM bedrijfsvoering

Deze administratie kunt u gemakkelijk zelf invoegen binnen uw huidige bedrijfsvoering. De VCA* voor bedrijven administratie is vergelijkbaar met ISO9000, echter met een extra laagje over Veiligheid, Gezondheid en Milieu. (VGM) Wilt u zelf de implementatie doen, kies dan voor de goedkoopste optie. Durft u het zelf niet aan, schakel dan een MVK / HVK professional in via Arbostart.

Nieuwe Artikelen

Verzameld uit alle windstreken